تماس

در صورت تمایل به همکاری آثارتان را به ای‌میل snowmag@yahoo.com بفرستید. برای همکاری با آدم‌برفی‌ها کافی‌ست اساسنامه‌ی سایت را که در صفحه‌ی «درباره ما» قرار دارد بپذیرید. لطفا درباره‌ی شرایط همکاری پرسش نفرمایید. همه‌ی شرایط در  اساسنامه نوشته شده است و کافی‌ست در صورت قبول داشتن آن شرایط، اثرتان را به ای‌میل بالا بفرستید. ذکر شماره تلفن برای همکاری الزامی است. چنان‌چه با گذشت یک هفته از ارسال، اثرتان در آدم‌برفی‌ها منتشر نشد می‌توانید یک ای‌میل یادآوری بفرستید و اگر باز هم تا یک هفته بعد منتشر نشد به این معنی است که اثر شما مورد تایید تحریریه‌ی سایت قرار نگرفته است.

اگر پیام دیگری دارید همین پایین بنویسید. به پیام‌های با نام مستعار توجهی نخواهد شد.

  [contact-form][contact-field label=’نام’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’رایانشانی’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’وب‌گاه’ type=’url’/][contact-field label=’دیدگاه’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]