آرشیو ماهانه برای جولای 2009

مطالعات فرهنگی

, , ۱ دیدگاه

  مطالعات فرهنگی ، حوزه ای است میان رشته ای که به بررسی فرهنگ عامه یا به قولی دیگر فرهنگ توده می پردازد.مطالعات فرهنگی رابطه ای بسیار نزدیک با تحلیل انتقادی دارد وسعی می کند…

خواندن نوشته →