سینمای جهان

گفتگو با ریدلی اسکات

, , ۱ دیدگاه

پرسشگر: اسکات اِسمان  بخش نخست این گفتگو به پرسشهایی درباره ی تولیدات تلویزیونی کمپانی اسکات اختصاص داشت که بالطبع به علت ناشناخته بودن و عدم آشنایی خوانندگان با این آثار، نیازی به ترجمه ی آنها…

خواندن نوشته →