اندیشه

جهانی شدن و تفکر ملی

, , بدون دیدگاه

تعامل قدرت سیاسی و اقتصادی در اوایل قرن هفدهم به‌گونه‌ای دیگر و متفاوت از جهان اکنون بود. کشورهایی چون فرانسه، پروس، انگلیس، روسیه و اسپانیا، قطب‌های مختلف این تعامل و توازن بودند

خواندن نوشته →