نوعی نگاه

بازگشت یک شورشی به شهر

, , ۱ دیدگاه

«بار دیگر، شهری که دوست می‌داشتم» را اغلب داستان بلندی عاشقانه می‌پندارند که البته این پندار بی‌راه نیست. ولی با احترام به تمامی برداشت‌های حاضر از این داستان بلند، اجازه دهید که این‌بار از سویی…

خواندن نوشته →