تلویزیون

گلی به جمال آتقی!

, , ۱ دیدگاه

  چند صباحی است که در راستای برنامه های جهت داری که از شبکه ۳ با تبلیغات فراوان در بهترین ساعات (بر خلاف برنامه ۹۰ و دیگر برنامه های کمی پدر و مادر دار) پخش…

خواندن نوشته →

آدم خوابش می گیره

, , ۱ دیدگاه

“سینما ها همچنان تعطیل می شوند”؛ این سر تیتر یکی از رویداد های شماره ی ۳۸۴ ماهنامه  ی فیلم بود با عنوان: “اشک ها و لبخندها”. بسیاری آنرا خواندند و با سر تکان دادنی از…

خواندن نوشته →