مباحث تئوریک سینمایی

فلسفه به سینما می رود

, , ۱ دیدگاه

    متنی که می خوانید چکیده ای است از مقاله ی« لوسی بولتون» در باره ی کتاب« فلسفه به سینما می رود:مقدمه ای بر فلسفه» نوشته ی «کریستوفر فالزون»   کریستوفر فالزون هدف کتابش…

خواندن نوشته →