شعر

چند شعر

, , ۲ دیدگاه

سیده صدیقه حسینی   از چیزهای بی همه چی دست یک نفر گیس مرا برید از این روزهای خیس شب های بدقیافه ترم زل زدند به یک زندگیّ جمع شده در کلاه گیس!

خواندن نوشته →