شعر

دفتر شعر:بخش ششم

, , ۳ دیدگاه

محسن عاصی   تصویرهای منجمد در تابلوی تهران دنبال یک فندق دویدن، عصر یخ بندان با یک چراغ قوّه کل شهر را گشتن با گریه گفتن: خواهشا انسان… کمی انسان… چیزی شبیه انقراض شعر از…

خواندن نوشته →