نگاهی دوباره به «گرسنگی» ساخته‌ی استیون مک‌کوئین

, , ارسال دیدگاه

hunger

گرسنگی به عنوان نخستین فیلم بلند استیو مک کوئین، وامدار سینمایی قصه گو نیست و بیش از آنکه دارای پیرنگی مشخص و یا حتی خط سیری معین باشد، سینمایی نمادپردازانه را نمایندگی می‌کند. آری! اثری که با آن مواجهیم، نه یک درام قصه گو و سرشار از موقعیت‌های داستانی مختلف، بلکه یک درام موقعیت است که فقط و فقط به یک موقعیت معین می‌پردازد و تمام ابزارهای خود را نیز در جهت ساخت و پرداخت و تشریح همین تک موقعیت بکار می‌گیرد که منحصر در اعتصاب غذای زندانیان در اعتراض به نادیده گرفتن وضعیت سیاسی برای آنان است و شکل‌دهی و فضاسازی و دراماتیک کردن آن با بهره‌گیری از نگاهی متغیر و چند جانبه، عنصر شباهت و تکرار، روایت غیرخطی، علائم و نمادهای گاه دراماتیک و گاه استعاری و… صورت می‌گیرد.

در گرسنگی، نگاه فیلم، نه یکسویه و واحد، بلکه متغیر و چند جانبه است و مک‌کوئین به جای برگزیدن یک شخصیت مرکزی که بستر و محور درام باشد، درام خود را چند ضلعی کرده و جهان تیره و تار فیلم را از طریق نگاه‌های متفاوتی رصد می‌کند که در عین یک‌طرفه به قاضی نرفتن محتوایی و نوآوری ساختاری، تا حدی نیز از عرضه‌ی اثری منسجم جلوگیری می‌کنند. روایت اعتراض و اعتصاب و سرکوب، ابتدا از نگاه افسر شکنجه‌گر زندان و سپس از نگاه دو زندانی و در پایان از نگاه بابی سندز رصد می‌شود و فیلمساز، به درون تک‌تک آدم‌های مذکور ورود کرده و هیچکدام را به حال خود رها نمی‌کند. در این میان، بابی و افسر زندان به عنوان دو ضلع مقابل یکدیگر، به مثابه شخصیت پرداخت می‌شوند و مابقی تیپ هستند. یک سوم ابتدایی فیلم، متعلق به افسر زندان است و یک سوم انتهایی فیلم، متعلق به بابی و هر آنچه میان این دو مقطع می‌گذرد، بهره‌گیری از فضاسازی و عنصر شباهت و تکرار است؛ برای آشنایی با این دو و نظایرشان و همچنین پرداخت محیط پیرامونی‌شان؛ و اگرچه بنا بر قاعده، قهرمان از ضدقهرمان پررنگ تر گشته و بخش اعظمی از فیلمنامه و میزانسن به بابی اختصاص می‌یابد اما به افسر شکنجه‌گر نیز به مثابه یک بدمن دراماتیک پرداخته می‌شود و اعمال بیرونی او، چه شوخی‌هایش باشد و چه شکنجه‌هایش، همواره در پلان بعدی به درون تنها و بی‌یاورش، چه در قالب کلوزآپی از چهره ی او درون دست‌شویی و دست‌های خونین او زیر آب باشد و چه در قالب مدیوم‌شاتی از تنهایی او زیر برف و کلوزآپی از نشستن دانه‌های ریز برف روی دستان خونین او، متصل می‌شوند. از یاد نبرید مسیر زندگی او و مادر ناتوانش (مادری که عکس العمل اش، چه هنگام دیدار با فرزندش و چه هنگام کشته شدن او در مقابل چشمانش، فقط و فقط نگاه است و سکوت) را که چه به سمت چپ جاده باشد و چه به سمت راست آن (اشاره به دوراهی که در مسیر حرکت افسر در ابتدای فیلم نمایش داده می شود) یک مقصد بیش ندارد : مقصدی شوم. مطمئنا عجیب نیست اگر با آن افسر شکنجه گر همذات پنداری پیدا نکنیم اما یقینا با عنایت به داده های فیلم، او را نه در قامت ضدقهرمانی تیپیکال، بلکه در جایگاه بدمنی دراماتیک و نگون بخت در سیر روزگار مورد قضاوت قرار می دهیم.

گرسنگی نیمه‌ی اولی هزار و یک شبی و نیمه‌ی دومی نسبتا متمرکز دارد. ممکن است وجود چنین ویژگی، آن هم در همان نگاه اول، نقصانی بزرگ به حساب آید اما از یاد نبریم که با فیلمی مواجهیم که مصمم است از یک سو، روایتگر اعتراضات و اعتصابات و سرکوب بخشی از زندانیان دهه ی ۷۰ بریتانیا باشد و از سویی دیگر، با به تصویر کشیدن برشی از روزهای پایانی زندگی بابی سندز، ضمن ورود به ساحت فرد، آنچه را که بر هشت قربانی دیگر اعتصاب غذای زندانیان گذشته یادآور شود و حال که متولیان فیلم به جای آفرینش درام از طریق قصه ای پرملات، به روایت قصه ای خلوت و کم موقعیت، آن هم به صورت غیرخطی و همراه با نمادهای متراکم گاها قصه گو و گاها فضاساز و گاها استعاری روی آورده اند، بهره گیری از عنصر شباهت و تکرار می تواند در اولویت قرار گیرد و همین نیز رخ می دهد و چه بسا یکی از دلایل نگاه چندسویه ی فیلم نیز همین باشد. مک کوئین به خوبی می داند که برای بهره گیری از عنصر شباهت و تکرار نیازمند فضاسازی دقیق (چه فضا سازی بصری و چه فضاسازی محیطی و چه فضاسازی دراماتیک) است. فضاسازی که با عنایت به حفره های فیلمنامه، باید در فرم نمود پررنگ تری داشته باشد تا فیلم را دارای توازن کند.

از این رو، فیلم با صدای یکپارچه ی زدن درپوش های غذا بر روی زمین در محیطی پرجوش و خروش آغاز می کند و بلافاصله در پلان بعدی، با محیطی آرام که محل زندگی افسر شکنجه گر است، ادامه می دهد تا در همان ابتدا، تقابل محیطی که زمینه ساز یکی از مضامین اصلی اثر است را به تصویر بکشد. با یک زندانی تازه وارد به زندان ورود می کند تا هرآنچه که بر سر یک زندانی می آید را جلوی چشمانمان قرار دهد. تصویر برهنه شدن زندانی را در یک میزانسن سه نفره می گیرد تا تحقیر شدن مظلومانه ی او را بیش از پیش برای مخاطب نمایان کند اما در عین حال، این را نیز فراموش نمی کند که زندانی را در متن تصویر قرار دهد و زندانبانان را در پیش زمینه و پس زمینه. همزمان با گذر از راهروهای زندان نیز تصویری از فرق سر خونین زندانی می گیرد و سپس دوربین همزمان با صدای پس زمینه ای نفس های بریده بریده ی زندانی، به دور دیوارهای متعفن سلولی کم نور و بی روح و سرد طواف می کند و با توقف روی دیگر زندانی حاضر در سلول، همزمان با پایان نفس زدن های زندانی تازه وارد، به طواف خود پایان می دهد تا بدین وسیله از یک سو، فضاسازی اولیه ی زندان را با موفقیت به انجام رسانده باشد و از سوی دیگر، اوضاع و احوال دو زندانی را حداقل از طریق فرم به یکدیگر مرتبط کرده باشد. از اوقات و علایق و درونیات دو زندانی می گوید و اولین سکانس سرکوب را نیز از نگاه آنها آغاز می کند اما با نگاه بابی پایان می دهد تا بدین ترتیب، آنچه بر این دو زندانی گذشته را به بابی نیز تعمیم دهد.

اما از آنجایی که گرسنگی ماهیتی اعتراضی دارد، بیشترین انرژی در فرم را در سکانسهای شکنجه و شورش و سرکوب به خرج می دهد. سکانس شکنجه با قدم های ماموران و باز شدن درب سلول، زمینه سازی و آغاز می شود. میزانسن های شکنجه، غالبا با دوربینی روی دست و تصاویری متحرک و گاها با دوربینی روی سه پایه و تصاویری ایستا اما متعدد خلق می شوند و صداهای محیطی و پس زمینه ای در فضاسازی نقشی اساسی دارند. سکانس شورش نیز با صدای پا کوبیدن های آرام زندانیان بر روی زمین، زمینه سازی و آغاز می شود و از آنجایی که زندانیان در درون سلولی کوچک محبوس هستند، برای خلق میزانسن از دوربینی ایستا همراه با تصاویری متعدد بهره گرفته شده است. سکانس سرکوب اما با کلوزآپی از چهره ی یکی از نیروهای جوان و تازه کار ضدشورش آغاز می شود. اگرچه نحوه ی خلق میزانسن در این سکانس نیز کم و بیش مشابه سکانس های شکنجه و شورش است اما تصویر آن نیروی تازه کار ضدشورش و در حال گریستن را به همراه تصویر سرکوب مظلومانه ی بابی با یک دیوار فاصله اما همزمان در خود دارد؛ گویی که میان بابی سرکوب شده و آن جوان سرکوبگر در آن لحظه ی خاص، حسی مشترک در جریان است. اما نمود ماهیت اعتراضی فیلم در فرم به همینجا ختم نمی شود و فصل حضور بابی در بیمارستان را عملا به شاعرانه ترین فصل اثر مبدل می کند؛ فصلی که بیش از سایر فصول فیلم، به سینمای قاب نزدیک است و مملو است از تصاویر و کارت پستال هایی که غالبا جنبه ای نمادین دارند و از زخم های روی بدن گرفته تا مدفوع خونین و استفراغ و… تلخ هستند و جانگداز و صریح هستند و اعتراضی و روایتگر ایثار قهرمان اثر برای دستیابی به حق و آزادی و در این میان، همپوشانی تصویر ناله های پنهان بابی با پرواز دسته جمعی پرندگان، گواهی است بر رهایی روح آزادی خواه او از قید و بند دنیایی مادی و زندان گونه. البته از یاد نبریم که آنچه از بابی در میزانسن فیلمساز به نمایش درمی آید، صرفا منحصر در ستایش او نیست و مک کوئین به نقاط تاریک زندگی بابی نیز می پردازد و به درون قهرمانی ورود می کند که به نظر می رسد از مقطعی به بعد، خود را میان آرمان و واقعیت پیرامونی گم کرده است.

در گرسنگی دایره ی نگاه مک کوئین دارای قطری است که یک شعاع آن را رئالیسم و شعاع دیگر را رادیکالیسمی تشکیل می دهد که تا حد زیادی می توان آن را جسورانه دانست؛ چرا که در خدمت اعتراضی به حق است که از قضا سینمایی می باشد و پیش از آنکه محتوایی باشد، در فرم نمود دارد. تصاویر صریح و بی پرده ی فیلم نیز به بیان سرراست این اعتراض، کمک شایانی نموده و پخش صدای مارگارت تاچر پس از هر شکنجه و سرکوب، بیانگر این نکته است که ضدقهرمانان فیلم، پیش و بیش از آنکه منحصر در افسران زندان باشند، در راس هرم قدرت سیاسی قرار دارند که در “گرسنگی” با مصداق مارگارت تاچر (به عنوان نخست وزیر وقت بریتانیا) مطرح می گردند و اعتراض فیلم نیز یقینا خطاب به آنهاست. مسلما اصلی ترین موهبت فیلم مک کوئین، در بیان و تصویرسازی سینمایی همین اعتراض نهفته است و اصلی ترین کمبود نیز به فقدان قصه ای منسجم و سیری دراماتیک برای بیان اعتراض مذکور بازمی گردد؛ به گونه ای که روایت غالبا تصویری و نمادپردازانه ی “گرسنگی”، در اوقاتی از اثر، گزارشی و مستندگونه می گردد و از بیانی سینمایی و دراماتیک فاصله می گیرد.

با این همه اما فیلم نمایانگر اشتهای سیری‌ناپذیر خالقش است. اشتهایی که هم در فرم و هم در روایت و هم در اجراهای نوآورانه ی فیلم، به وضوح قابل مشاهده بوده و به تبع مستقل بودنش، غیرقابل مصادره است و ارزشمند و ماندگار. آنقدر ماندگار که به رغم تمام کمبودهایش، اگر تاریخ سینما نیز بر این ماندگاری مهر تایید بزند، اسکار نگرفتنش دیگر اهمیت چندانی نخواهد داشت.

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد